http://mathssquare.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com
 

 หน้าหลัก

 เกี่ยวกับอาจารย์

 สาขาที่เปิดสอน

 คอร์สที่เปิดสอน

 คลิปการสอน

 เอกสาร&ผลงาน

 ห้องภาพ

 ติดต่อ อ.ฐิติกร

สินค้า

สินค้าขายดี
 Maths at HOME

เคล็ดลับ..รักเรียน

สถิติ

เปิดเว็บ22/10/2010
อัพเดท14/07/2015
ผู้เข้าชม52,740
เปิดเพจ98,205
สินค้าทั้งหมด1
iGetWeb.com
AdsOne.com

เตรียมตัวก่อนสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบ

1. พยายาม  ทำความเข้าใจเสียก่อน อย่าจำสิ่งที่ไม่เข้าใจ

2. พยายาม  สัมพันธ์สิ่งที่เรียนใหม่เข้ากับสิ่งที่เรียนมาแล้วให้ได้


3. พยายาม
  หาเนื้อหาใจความสำคัญให้ได้แล้วจำไว้ก่อน ส่วนย่อยจะมาเอง


4. พยายาม  
บันทึกเนื้อหาอย่างมีระเบียบเป็นลำดับตามขั้นตอนที่เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะทำได้


5.
บทเรียนใดที่ยาวให้แบ่งเป็นส่วนๆ เสียก่อนอ่านทำบันทึก


6. พยายาม  
ใช้ขั้นตอนอันเป็นเหตุเป็นผลแก่กันในการช่วยจำ


7. พยายาม  
เรียนให้มาก ถ้าเป็นได้ควรให้มากกว่าที่กำหนดไว้เป็นการขยายความรู้ประสบการณ์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม


8. พยายาม
  อย่าหยุดโดยเฉพาะการเรียนวิชาใหม่ หรือวิชายาก โดยแสวงหาความรู้เบี้องต้น และความรู้ก้าวหน้าตลอดเวลา


9.
การท่องเป็นจังหวะจะช่วยให้ท่องจำได้ง่ายขึ้น
...

10. พยายาม
ทบทวน หรือ ทำซ้ำๆ ด้วยวิธีการต่างๆ เท่าที่โอกาสจะอำนวย

 

 

 

understand  


view
view